Nanginginig na Paninindigan

Nanginginig na Paninindigan

Imahe // Pixabay

Nakita ko ulit siya. Nagbalik siya. Naroon siya. Nakatayo sa tabing-dagat. Nakatunghay sa kawalan. Nag-iisa gaya ng dati. Lumang eksena. Tahimik na lumuluha. May nais siyang sabihin. Halika…pakinggan natin siya.

Kailan ka huling nanindigan? Kailan ka huling naging malakas at matapang na magpatuloy sa iyong nais panindigan?

Kailan mo huling pinanindigan ang isang desisyong ikaw mismo ang gumawa at pumili para sa sarili mo? Kailan mo huling pinanindigan ang isang bagay na sa tingin mo ay magdudulot ng kasiyahan sa puso mo?

Kailan mo huling pinanindigan ang mga katagang, “I will never fall in love again” o “I will never love this way again?” Kailan mo huling pinanindigan ang deklarasyong, “I will always be happy no matter what happens.”

Kailan mo huling pinanindigan ang pangakong hindi ka na magpapaloko sa mga taong walang ibang hangad kundi ang pansariling kasiyahan? Kailan mo huling pinanindigan ang pinaniniwalaan mong tama kahit alam mong masasaktan mo ang mga taong nagmamahal sa iyo?

Kailan mo huling pinanindigan ang pagpapakatotoo sa sarili mo kahit alam mong aani ka ng lungkot at pighati? Kailan mo huling pinanindigan ang sinasabi mong hindi ka na magpapaalipin sa nararamdaman mo dahil paulit-ulit ka lang masasaktan?

Kailan mo huling pinanindigan na sulit ang sakripisyong inilaan mo sa ngalan ng pangarap, pagkakaibigan, o pag-ibig?

Kailan mo huling pinanindigan ang mga dapat mong panindigan? Kailan mo huling pinanindigan na mali ang pinili mong panindigan? O wala ka nang pinaninindigan?

Anong uri ng paninindigan ang mayroon ka ngayon?

Paninindigang nanginginig sa tawag ng tukso? Paninindigang sumusuko sa harap ng pagsubok? Paninindigang nanliliit sa panghuhusga ng ibang tao? Paninindigang umaayon sa gusto ng nakararami? Paninindigang pinili ng ibang tao para sa iyo? Paninindigang hindi mawari ang papanigan kapag nagtalo ang damdamin at isipan?

Ito ang mga tanong ko sa isang kaluluwang nakalimot na sa kanyang paninindigan. Paano nga ba ang manindigan? Ano at sino nga ba ang karapat-dapat na panindigan? Bakit tila mas mahirap ang mabuhay araw-araw kung ikaw ay nakatali sa iyong paninindigan?

Ilang beses ka na bang nagtangkang manindigan? Ilang porsiyento nito ang nagtagumpay, ilan ang nabigo, at ilan ang paulit-ulit na naghihintay ng katugunan? Anong klase ng kasalukuyan ang iyong isinasabuhay? Anong hinaharap ang naghihintay sa isang nilalang na napagod nang manindigan?

Kailan ka magigising sa iyong pagtutulug-tulugan? Kailan mo ididilat ang iyong mga matang nagbubulag-bulagan? Kailan makikinig ang iyong mga taingang nagbibingi-bingihan? Kailan mo seryosong hihilumin ang puso mong nasugatan? Kailan mo palalayain ang isip mo mula sa nakaraan? Kailan mo itutuwid ang mga kamaliang paulit-ulit na sumisira sa iyong buhay?

Kailan ka magsisimula ng bagong buhay na may matatag at tamang paninindigan?

Ikaw, ano ang pinaninindigan mo? Bakit at para kanino? Hanggang kailan mo kayang manindigan?

I'd love to hear from you! Please start or join the conversation below.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: